Blind date with a book + book review

Hey liever lezers! Het is alweer een maand geleden dat ik iets op mijn blog gepost heb en dat vind ik best wel een lange tijd, dus sorry daarvoor. Het ligt niet aan het gebrek aan tijd of ideeën, want van beide heb ik genoeg. Ik heb namelijk vakantie en ik heb genoeg leuke ideeën voor blogposts. Het is meer mijn uitstelgedrag waardoor het komt. Mijn uitstelgedrag is echt iets waar ik verandering in wil brengen. Dus ik ga mijn best doen en proberen minder uit te stellen en meer te gaan schrijven. Dit is trouwens ook een hele bijzondere blogpost. Dit is omdat dit mijn eerste blogpost wordt die ik in zowel in het Nederlands als in het Engels schrijf. Het is niet zo dat ik dit vanaf nu bij iedere blogpost ga doen, maar het is ook niet iets eenmaligs. Ik ben het van plan te doen bij boek reviews, iets wat je meer zult gaan zien op mijn blog, en bij verschillende ‘on my mind’ blogposts. Ik houd ontzettend veel van de Engelse taal en naast schrijven in het Nederlands vind ik het dan ook erg leuk om te schrijven in het Engels. Deze blogpost is eigenlijk een combinatie van twee verschillende dingen: een blind date met een boek en een boek review van het boek waarmee ik dus die blind date had. Misschien vind je het nu allemaal nog een beetje vaag klinken, maar als je snel verder leest, dan zal ik het allemaal uitleggen.

Hi there, my lovely readers! It’s been a month since the last time I posted something on my blog and I think that’s kind of a long time, so I’m sorry for that. It’s not the lack of time or inspiration because I have summer break and many ideas for blog posts. The problem actually is that I procrastinate a lot. I really want to do something about the procrastinating, because I’m anything but proud of it. By the way, this is a very special blog post, because this is my first blog post that is written in Dutch as well as in English. It’s not like I’m going to do this with every blog post from now on, but it also isn’t a one-time thing. I’m planning on blogging this way whenever I’m going to write book reviews, something you will see more of on my blog, and also with several ‘on my mind’ blogposts. I am absolutely in love with the English language and besides writing in Dutch I also love writing in English.  So now I’ve talked about that, let’s start talking about the subject of this blog post. Well, actually it’s a combination of two different subjects: a blind date with a book and a review of the book with which I’ve had the blind date. Maybe you’re a little confused right now, but if you just read further, I will explain it all and everything will make perfect sense.

About a year ago I found out about the existence of a blind date with a book. You might think that it sounds a little weird, but it’s actually pretty cool. When you buy ‘a blind date with a book’, you buy a book that is wrapped in paper and that has some words written on it, that describe a little what the book is about. That way you won’t judge a book by its cover. I really like the concept of it and I love being surprised, so I decided to buy a book. (This was actually not the first ‘blind date with a book’ I bought, it was the second one.)  They sell books this way in bookstores all around the world, but the one I’m talking about in this blog post is from the website blinddatewithabook.com, which was founded by The Elizabeth bookshops which are located in Australia and New Zealand. And recently they have also started selling them at some Waitrose locations in the UK.

Ongeveer een jaar geleden ben ik achter het bestaan gekomen van een ‘blind date with a book’. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is eigenlijk best wel leuk. Wanneer je een ‘blind date with a book’ koopt, koop je een boek dat verpakt is in papier met een aantal woorden erop geschreven, die een beetje omschrijven waar het boek over gaat. Zo beoordeel je een boek niet op basis van een cover. Ik vind het het idee erachter erg leuk en goed bedacht  en ik houd ervan om verrast te worden, dus besloot ik zo’n boek te kopen. (Eigenlijk was dit niet de eerste ‘blind date with a book’ die ik heb gekocht. Het was namelijk mijn tweede.) Ze verkopen boeken op deze manier over de hele wereld, maar degene waar ik het over ga hebben in deze blogpost is van de website blinddatewithabook.com, wat bedacht is door de ‘Elizabeth boekenwinkels’, die gevestigd zijn in Australië en Nieuw-Zeeland. And kort geleden zijn ze ook begonnen met het verkopen ervan bij verschillende Waitrose winkels in het Verenigd Koninkrijk. 

Because it had to be shipped all the way from Australia to The Netherlands, it cost me a little more than you usually pay for a book. The book cost me about 23 euros with shipping costs included. But if you think about the fact that it comes from the other side of the world for that price, it’s actually not that bad.]

Omdat het helemaal vanuit Australië naar Nederland verzonden moest worden, kostte het me iets meer dan dat ik normaal voor een boek betaal. Het boek kostte me ongeveer 23 euro inclusief verzendkosten. Maar als je erover nadenkt dat het  helemaal van de andere kant van de wereld komt voor die prijs, is het nog lang niet zo erg. 

I choose a book that said it was from the category ‘young adult’ because most books I read are from that category.  And I felt like then the chances that I’d like the book would be bigger. When I unwrapped the book, I was very happy to see that I got the book Eleanor and Park by Rainbow Rowell. It’s a very popular young adult book, which I had wanted to read for quite a while.

Ik heb een boek gekozen waarop stond dat het onder de categorie ‘young adult’ valt, omdat de meeste boeken die ik lees onder die categorie vallen. En ik dacht ook wel dat de kansen dan groter zouden zijn dat ik het boek leuk zou vinden. Toen ik het papier van het boek scheurde, was ik erg blij te zien dat ik het boek ‘Eleanor and Park’ van Rainbow Rowell had. Het is een erg populair young adult boek en ik wilde het al een tijdje graag lezen. 

Before we’re getting to ‘the review’ part of this blog post, I have to warn you guys, because my review might contain some spoilers. So if you haven’t read Eleanor and Park yet and you’re still planning on doing so, and if you don’t want to know any spoilers about the book, then I suggest this is where you stop reading.

Voordat we aankomen bij het ‘review’ gedeelte van deze blog post aankomen, moet ik jullie wel even ergens voor waarschuwen, omdat mijn review verschillende spoilers kan bevatten. Dus als je Elenaor and Park nog niet gelezen hebt en en je het alsnog graag wilt doen, en je geen spoilers wil weten, dan lijkt het me slim dat je hier stopt met lezen.

So here is my review of Eleanor and Park:
Eleanor and Park. I can definitely say that never before has a book touched my heart like this book has. It was heartbreaking as well as beautiful to read. I loved it how you saw the love between Eleanor and Park developing very slowly. They went from being two strangers sitting next to each other on the bus and not talking to each other to a boy and a girl that are young and in love and just adorable. The slow development of the love between them is something I love because I feel like when you see things happen slower, you’re more aware of it.
What I think is unique about this book is that Eleanor and Park are both misfits and they prove that you don’t always have to fit in with the crowd to find true love and a home; where you feel you belong, where you are truly happy.
Whenever they are together they are so happy. It’s adorable. It’s like at those moments it’s just Eleanor and Park and nothing else matters, even if it’s just for a moment. Eleanor’s home situation is heartbreaking to read about. Eleanor’s stepfather is a horrible man and the kind of person you’d wish no child would have to have as a parent.  So that’s a very sad part of the story. When I bought the book, not yet knowing which book it was going to be, one thing written on the front of wrapping paper around the book was ‘all the feels’ and I think that perfectly describes this book. It makes you smile and cry, it makes you happy but also breaks your heart. It just gives you all the feels.

Hier is mijn review van Eleanor and Park:
Eleanor and Park. Nooit eerder heeft een boek mij zo diep geraakt. Het was hartverscheurend en tegelijkertijd ook ontzettend mooi om te lezen. Ik vond het erg mooi om te zien hoe je de liefde tussen Eleanor en Park langzaam, stap voor stap zag opbloeien. Ze zijn veranderd van twee onbekenden, die naast elkaar zaten in de bus en niet met elkaar praten naar een jongen en een meisje die verliefd worden en ontzettend lief zijn samen. De langzame ontwikkeling van de liefde tusen Eleanor en Park is iets wat ik supermooi vind, omdat ik het vind dat als je dingen ziet gebeuren op een langzamer tempo, je er meer bewust van raakt.
Wat ik uniek aan dit boek vind is dat Eleanor en Park allebei buitenbeentjes zijn en ze bewijzen dat je er niet altijd hoeft te passen bij de menigte om ware liefde te vinden en iets of iemand te vinden waar(bij) jij je thuis voelt. Wanneer Eleanor en Park samen zijn ze altijd zo blij. Het is erg schattig. Het is alsof op dat soort momenten het is alleen hun twee en er is niks anders dat er dan toe doet, ookal is het maar voor kort.
Eleanor’s thuissituatie is hartverscheurend om over te lezen. Eleanor’s stiefvader is een vreselijke man en het soort persoon dat je niemand als vader toe zou wensen. Dus dat is best een verdrietig deel van het verhaal. Toen ik het boek kocht, onwetend wat voor boek het zou gaan zijn, stond er iets geschreven op het papier dat om het boek heen gewikkeld was, wat ik helemaal bij dit boek vind passen. Ik heb het hier over ‘all the feels’. Ik vind dat dit boek echt perfect beschrijven. Dit is een boek dat je aan het lachen en huilen maakt, dat je blij maakt maar ook je hart breekt. Het geeft je gewoon ‘all the feels’. 

So that’s it for this blog post. I hope you enjoyed reading it! It’s probably one of the longest blog posts I have ever written.

Nou dat was het weer voor deze blog post. Ik hoop dat jullie het leuk vonden! Het is waarschijnlijk één van de langste blog posts die ik ooit heb geschreven.

Love, Margriet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *