No body is perfect


(This post is written in Dutch and English)

It is a Wednesday night and lately, there has been something that has been really bothering me. I have wanted to write a blog post about it for a while now, but a few days ago I was thinking some more about it and I came to the conclusion that I thought I was just exaggerating. I decided to let go of it. But then I read this article a few minutes ago and I just knew that I had to write about this, because I can’t watch this any longer with my mouth shut. This thing I am talking about has everything to do with social media and today’s beauty standards.

Het is een woensdag avond en er is nu al een tijdje iets waar ik me ontzettend aan kan ergeren. Ik wilde er al een tijdje een blog post over schrijven, maar een paar dagen geleden dacht ik er nog eens over na en toen kwam ik tot de conclusie dat ik vond dat ik maar aan het overdrijven was. Ik besloot het los te laten. Maar toen las ik een artikel een paar minuten geleden en ik wist gewoon dat ik erover moest schrijven, omdat het gewoon niet langer kan aanzien zonder er iets van te zeggen. Hetgene waar ik het over heb heeft alles te maken met social media en de schoonheidsidealen van vandaag de dag.

Scrolling through my Facebook timeline I have seen many articles about celebrities who had posted a picture of themselves that had clearly been Photoshopped. You could clearly see that those certain pictures were photoshopped because things in the background either had a weird shape or there were lines that all of a sudden were curved. And the celebrities who photoshopped the pictures of themselves did that so they would have a slimmer body, a body that looks more perfect.

Ik heb de laatste tijd in mijn Facebook tijdlijn het nodige aantal artikelen gezien over celebrities die een duidelijk gephotoshopte foto hadden gepost van zichzelf. Je kon zo duidelijk zien dat die foto’s waren gefotoshopt, doordat er iets mis was met de achtergrond. Er was of sprake van een rare vorm of er waren lijnen die ineens gebogen waren. En die foto’s zijn gefotoshopt door die celebrities om ervoor te zorgen dat hun lichaam er slanker en perfecter uitziet.

And I really have a problem with people doing such a thing. Especially when they are celebrities with thousands or even millions of followers because they have such an influence on so many, especially young, people. Sometimes I wonder if they even realize how much they can affect so many girls with that in such a negative way, how insecure it could make these people feel to see celebrities with a such a slim, perfect body. There are so many young girls that look up to these celebrities and seeing these celebrities with such a body on social media, makes many girls wonder if they should look like that too. Wondering if they are too fat, wondering if they are good enough and thinking that in order to get somewhere in life, you need to have a perfectly slim body.

En ik heb er echt een probleem mee als mensen zoiets doen. Vooral wanneer het celebrities zijn, die duizenden of soms zelfs millioenen volgers hebben. Zij hebben namelijk zo’n grote invloed op zoveel, vooral jonge, mensen. Soms vraag ik me af of ze zich wel realiseren wat voor negatieve invloed ze hebben op die manier op zoveel jonge meiden. En het zien van hele slanke, perfecte lichamen kan zorgen voor veel onzekerheid. Er zijn zoveel jongen meiden die opkijken tegen die celebrities en om die celebrities te zien met zo’n lichaam, zorgt ervoor dat veel meiden zich gaan afvragen of zij er ook zo uit moeten zien. Afvragend of ze te dik zijn, of ze goed genoeg zijn en denkend dat je een perfect, slank lichaam moet hebben om wat te bereiken in het leven.

And that is not true. You are good enough just the way you are and your body is beautiful the way it is. There are so many different bodies and NO BODY is perfect. Now it is important for your body and also for yourself, for your life, to live a healthy lifestyle. It’s important to eat healthily and to exercise. But there is nothing wrong with your body as long as you are living a healthy lifestyle and your body is healthy.

En dat is niet waar. Je bent goed genoeg zoals je bent en je lichaam is mooi zoals het is. Er zijn zoveel verschillende lichamen en geen één lichaam is perfect. Nu is het wel belangrijk voor je lichaam, voor jezelf en voor je leven om gezond te leven. Het is belangrijk om gezond te eten en te sporten. Maar er is niks mis jouw lichaam zolang je gezond leeft en je lichaam gezond is.

A few weeks ago Hilary Duff posted something on Instagram which I think was amazing of her! And I think that post is the perfect way to end this blog post. Love yourself and love your body.

Een paar weken geleden postte Hilary Duff iets op Instagram wat ik echt een geweldige post van haar vond! En ik denk dat die post de perfecte manier is om deze blog post af te sluiten. Hou van jezelf en hou van je lichaam.

Love Margriet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *